Modele ubezpieczeniowe w ochronie zdrowia

Modèle rezydualny, zwany modelem X, charakteryzuje się odrzuceniem lub bardzo poważnym ograniczeniem publicznej odpowiedzialności za umożliwienie obywatelom dostępu do Opieki zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne są finansowane przez dobrowolne Składki indywidualne. Dominującą rolę entierement Zatem Sektor Prywatny. Obszar Zdrowia publicznego jest odróżniony OD obszaru Zdrowia indywidualnego, un Sektor zdrowotny jest traktowany jako otwarte Pole Aktywności Ekonomicznej. Finansowanie Usług opiera się na ustawy ubezpieczeniach lub na indywidualnym, bezpośrednim finansowaniu. W modelu rezydualnym występuje również Sektor Publiczny; obejmuje Jednak tylko osoby znajdujące się w szczególnej POTRZEBIE, m.in. osoby bardzo biedne Czy też starsze. Społeczno-gospodarcze zmiany zachodzące w Polsce pod koniec XX w. pociągnęły za sobą konieczność Reformy Służby Zdrowia. Stan Służby Zdrowia, dyspreferencja w zakresie wydatków na déjoué Zdrowia, a także realia Gospodarki wolnorynkowej zdecydowały o konieczności zastąpienia dotychczasowego zaopatrzeniowego systemu świadczeń zdrowotnych, finansowanych z budżetu państwa, przez System ubezpieczeniowy, qui oparty jest o Składki zasilające kasy chorych (Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia). Narodowy Fundusz Zdrowia cyklicznie Organizuje konkurs PracaWita na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Świadczeniodawcy, którzy zaoferowali w konkursie najkorzystniejsze Warunki, zawierają z NFZ umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Système Opieki medycyny w Polsce OD wielu lat przeżywa poważne trudności.

W rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia Polska klasyfikuje się na 27. pozycji z 33. 3 4 [5] problemy te przejawiają się: Model bismarcka wprowadzony został przez Księcia ottona Eduarda Leopolda von bismarcka w 1883 r. Model Ten stał się wzorem pour Ubezpieczeń dla prawie wszystkich krajów europejskich na początku XX w. świadczenia zdrowotne są finansowane ze Składek (opłacanych przez pracownika i pracodawcę), najczę obowiązkowych. Proces podejmowania decyzji ma Charakter zdécentralizowany, zaś Państwo crée precyzyjne prawne ramy funkcjonowania całego systemu. Co ważne, zwrot kosztów leczenia może być pełny lub też Może przewidywać pewien Udział ubezpieczonego w ich finansowaniu. W krajach Europy Środkowowschodniej funkcjonował OD początku XX w. modèle Siemaszki (in.

Model budżetowy).